Publicerad

Tryggt och lugnt i Kungsör

Sedan 2019 samverkar kommunen, lokalpolisen och andra aktörer brottsförebyggande och trygghetsskapande med gemensamma lägesbilder.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är något som Kungsörs kommun prioriterar. Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare i kommunen, berättar:

- Jag skulle vilja säga att det är lugnt i Kungsör. I lägesbildsarbetet ser vi inga direkta mönster i brottslighet eller större avvikelser. Vi arbetar hela tiden förebyggande med olika aktörer och på olika sätt. Visst sker brott men läget upplevs stabilt.

Statistiken talar även för detta, totalt anmälda brott har minskat flera år på raken, från redan ganska låga nivåer. Antal anmälda brott i Kungsör 2019-2022:

 • 2019 860 st
 • 2020 841 st
 • 2021 743 st
 • 2022 638 st

Utifrån detta och i jämförelse med andra kommuner ska du kunna känna dig trygg i Kungsörs kommun.

Kungsör har lägst brottslighet i Västmanland

Preliminär statistik för 2022 från Brå, Brottsförebyggande rådet, visar att Kungsörs kommun placerar sig högt på listan över kommuner med lågt antal anmälda brott per 100 000 invånare:

 • Plats 1 av 11 kommuner i Västmanland
 • Plats 2 av 29 kommuner i Polisregion Mitt
 • Plats 21 av 290 kommuner i hela Sverige

Brottsförebyggande lägesbildsarbete

I juli 2023 träder en ny lag i kraft där kommuner får krav på sig att arbeta brottsförebyggande. Detta har tidigare varit valfritt för kommuner, men Kungsörs kommun har sedan flera år tillbaka redan arbetat fokuserat med just det. Kommunen och den lokala polisen har en nära samverkan med nästintill daglig kontakt. Flera verksamheter och funktioner inom kommunen och kommunens bolag gör också en rad olika förebyggande arbeten. Ett av de viktiga arbeten som görs är lägesbildsarbete.

Varannan vecka sammanställs en lägesbild som bygger på samverkan mellan kommun och polis, samt på rapportering av utbildade rapportörer inom framförallt kommunala verksamheter och bolag. Rapporterna handlar om allt från skadegörelse, otrygghetsskapande folksamlingar på vissa platser, till inbrott eller misstänkt narkotikaförsäljning. Alla rapporter förs in i kartläggningssystemet Embrace med exakt tidsperiod, geografisk position och vad det är som inträffat eller iakttagits. Utifrån rapporterna och annan information sammanställs en lägesbild som sedan analyseras i en arbetsgrupp där kommunens säkerhetssamordnare, kommunpolisen, representanter från kultur- och fritid, KKTAB och KFAB ingår.

Bild som visar flödet i samverkan mellan olika aktörer. Kartläggning, analys, insatser, uppföljning, återkoppling.Förstora bilden

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan flera aktörer i kommunen.

Vad används lägesbilden till?

 • Lägesbilden fungerar som ett beslutsunderlag för prioritering och samordning av eventuella insatser och åtgärder för att få rätsida på identifierade incidenter och problembilder.
 • Lägesbilden styr mycket av det kortsiktiga förebyggande arbetet som till exempel vart den kommunala väktarronderingen behövs mest och under vilka tider.
 • Lägesbildsarbetet är ett viktigt planeringsunderlag för den lokala polisens arbete i kommunen. Deras resursplanering tar hänsyn till vad lägesbilden visar och kan på så vis bidra med olika insatser eller närvaro.
 • På lång sikt nyttjas lägesbilden på strategisk nivå, bland annat i kommunens Brottsförebyggande råd där representation finns från både politiken, tjänstepersoner från kommunen, Polisen och näringslivet.
 • Lägesbilden lyfts också återkommande i kommunledningsgruppen för att fatta beslut om fokusområden att arbeta med.
Skärmbild från Embrace med markeringar på karta samt stapeldiagram som visar rapporteringar per veckodag och tidpunkt.Förstora bilden

Bild från Embrace som visar vad som rapporterats, på vilken plats, vilka dagar rapporteringarna skett samt under vilka tider. Ett viktigt beslutsunderlag.

Tipsa och hjälp gärna polisen

Kungsörs kommun är en trygg kommun med ett väl fungerande brottsförebyggande arbete mellan polis och kommun.

Lokalpolis Erik Björklund säger:

- Vi och kommunen kan bli ännu bättre och ju fler aktörer som arbetar brottsförebyggande desto bättre kommer vi bli. Jag tror även på att invånare i kommunen är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Det kan vara allt möjligt som till exempel att ansluta sig till grannsamverkan, låsa dörrar, inte förvara värdesaker synliga i bil eller förråd, samtala vid middagsbordet om rätt och fel eller att man tar en kvällspromenad för att det ska vara fler människor ute.

Hjälp gärna polisen att lösa och förhindra brott genom att lämna tips och iakttagelser. Tips kan lämnas på webben polisen.se eller genom att ringa 114 14. Vid fara för liv och hälsa eller akuta ärenden, ring 112.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: