Publicerad

Kungsörs kommun stärker demokrati och mänskliga rättigheter i världen

Demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen är på stark tillbakagång. Med krig i vårt närområde har även våra egna förutsättningar förändrats drastiskt. Demokrati och mänskliga rättigheter kräver välfungerande demokratiska institutioner på lokal nivå. Därför borde det ligga i alla svenska kommuner och regioners intresse att bidra till att stärka världens lokala demokratiutveckling. Kungsörs kommun är stolt över att ha valt att göra detta genom ett kommunalt partnerskap med Rufunsa i Zambia.

Nyligen besökte en delegation från Kungsör Rufunsa i Zambia. Bild från besök på Shikabeta Combined School, som har ca 350 elever.

Den internationella samarbetsformen ”kommunala partnerskap” finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, en ideell förening som arbetar för att stärka den lokala demokratiutvecklingen i världen.

Lokala lösningar på globala utmaningar

Ett kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Arbetet bidrar till ökad frihet och öppenhet för de människor som lever i länder där demokratin och de mänskliga rättigheterna begränsas.

– ICLD:s arbetar tillsammans med kommuner och regioner för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Samarbetsformen ”kommunala partnerskap” medverkar till att institutionalisera demokratiska principer för ett hållbart samhälle, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Genom ett partnerskap kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Att ta del av varandras kunskaper och lärdomar hjälper till att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå.

Mikael Peterson kommunalråd, på besök vid en skola i Rufunsa, Zambia

Kungsör på besök i Rufunsa i Zambia

Så har också Kungsörs kommun sett de fördelar ett sådant samarbete kan ge och har valt att ingå partnerskap med Rufunsa för att arbeta för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i sina respektive kommuner. Nyligen besökte en delegation från Kungsör Rufunsa för att knyta kontakter mellan skolor med syftet att kunna arbeta med demokratistärkande aktiviteter såväl på organisationsövergripande nivå som på elevnivå. Från Sverige deltog såväl barn- och utbildningsnämndens ordförande, skolchef samt rektorer och lärare.

Mikael Peterson, kommunalråd i Kungsör som också deltog, menar att det är ett unikt tillfälle att jämföra oss gällande hur vi väljer att se på kunskapsinlärning, barnens rättigheter och människors olika förutsättningar.

– Jag vill gärna uppmana hela vår organisation att begrunda de fantastiska möjligheter vi har i Sverige och att vi ska vara rädd och om utveckla vårt demokratiska samhälle tillsammans. Demokratin ska inte tas för given, något som vi tyvärr ser tydliga prov på i världen på nära håll idag. Vi lever i en av världens starkaste demokratier och att utrymmet krymper för demokrati och mänskliga rättigheter i världen kanske inte alltid känns så tydligt för oss. Med kriget i Ukraina blev plötsligt allt väldigt nära för oss själva och en stark påminnelse om att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter aldrig får ta paus.

Fakta

Om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Målet är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. I nätverket ”Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter” ingår totalt åtta kommunala partnerskap som driver parallella projekt på liknande teman i samma region. Läs mer på www.icld.se/mr

Om Kungsörs partnerkommun Rufunsa Town Council

Rufunsa är en ung stad som ligger i närheten av huvudstaden Lusaka. Befolkningen uppskattas uppgå till ungefär 45 000 personer. Arbetet med decentralisering och lokal demokrati i landet hoppas kunna sporra utvecklingen av staden. Den huvudsakliga sysselsättningen i området är eget jordbruk. Det finns en skola för sjuksköterskr i området och tre Secondary Schools för elever i tonåren, en stor utmaning lokalt är att öka läskunnigheten bland befolkningen. Det finns goda förutsättningar att engagera andra aktörer, såsom civilsamhället, i arbetet i Rufunsa.

Kontakt och mer information:
Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun, 0765-164 742,  josephine.hardin@kungsor.se
Myriam Chilvers, projektledare ICLD, 073-461 86 22, partnership@icld.se

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Verksamheten finansieras av Sida. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: