Publicerad

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ger effekt

Sedan cirka 2 år tillbaka arbetar Kungsörs kommun aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom lägesbilder. En markant minskning kan konstateras av antal anmälda brott år 2021 jämfört med 2020.

Lägesbilderna grundar sig på rapporter som läggs in i ett kartläggnings- och analyssystem (Embrace), samt på en nära samverkan med den lokala Polisen.

- I lägesbilden försöker vi identifiera var, när och hur händelser och incidenter sker i kommunen. Detta är ett beslutsunderlag för att i samverkan styra olika typer av resurser och insatser mot en specifik plats eller problembild i förebyggande syfte, berättar Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare i kommunen.

Minskning av antal brott i Kungsör

En markant minskning av totalt anmälda brott kan konstateras när den senaste statistiken mellan 1 januari och 12 december 2021 jämförs med motsvarande period 2020. En minskning med hela 94 anmälda brott (-12%). En väldigt positiv trend med tanke på att Kungsör redan innan hade låg brottslighet.
Samma trend noteras även i den löpande lägesbildsrapporteringen inom kommunen som minskat med -32,1% jämfört med 2020 (perioden juni-november, rapporteringen började juni 2020).

- Genom att arbeta systematiskt med rapportering, lägesbilder och att tillsammans styra våra resurser hoppas vi att detta har en del i utvecklingen vi nu ser. Vi tror på gemensamt arbete och samordnade insatser. Jag blev intresserad av Embrace redan första gången det presenterades för oss och nu när vi har haft det i bruk i 1,5 år så är jag väldigt nöjd med resultatet, säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet.

Snabb väg från rapport till åtgärd

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har en väl fungerande struktur, där det i många fall är korta ledtider från inkommen rapportering till att genomföra förebyggande åtgärder. Ett konkret exempel är när det kommunala bostadsbolaget rapporterade avvikelser i en källare på en adress. Kommunens säkerhetssamordnare fångade upp detta och samverkade med bostadsbolaget och kommunpolisen som kort därefter besökte platsen och ett gemensamt beslut togs på att fokusera på adressen. En rad förebyggande åtgärder vidtogs i form av exempelvis polisiär närvaro, bevakning med väktare och att nattvandring styrdes till platsen. Efter någon veckas fokuserat arbete kunde bostadsbolaget konstatera att det blivit mycket lugnare på adressen.

- Att nå effekt i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är inget man gör själv. Samverkan och samordning behövs mellan kommunala verksamheter och bolag, Polisen, näringslivet och civilsamhället. Alla har en roll i detta arbete och jag tycker vi har hittat bra former för detta och ser en tydlig förbättring i läget nu jämfört med innan vi arbetade systematiskt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Andreas Ahlsén.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: