Publicerad

Så här arbetar Kungsörs kommun med mat vid kris

Mellan den 27 september och 1 oktober är det krisberedskapsvecka i Sverige, det är en årlig nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. I samband med krisberedskapsveckan passade vi på att träffa Kungsörs kommuns kostchef för att höra lite mer om kommunens beredskap gällande mat vid eventuella kriser.

Felipe Rivera, kostchef Kungsörs kommun

Hej Felipe Rivera, kostchef för kommunens måltidsverksamhet inom äldreomsorg och skola. Kan du berätta lite mer om hur kommunen arbetar med mat vid kris?

Hur arbetar kommunens kostenhet med krisfrågor kopplat till mat?
Kungsör ingår i ett samarbete med Köping, Arboga och Surahammars kommuner och tillsammans med beredskapssamordnare för Västra Mälardalens Kommunalförbund så har en kontinuitetshanteringsplan tagits fram för att möta eventuella kriser. Planen är anpassad för att matcha respektive kommuns behov.

Görs det planer för olika typer av kriser?
Vi arbetar med de utmaningar som uppkommer i vardagen, så som leveransförhinder. Det är en utmaning som offentliga kök har och som kommer att öka utifrån de miljöutmaningar som är på väg. Den mest aktuella kris som vi har haft är nog pandemin, vilken verkligen har testat oss på alla nivåer så som hög personalfrånvaro, leveranssvårigheter samt driva verksamheten och utmaningar med avstånd i våra skolrestauranger.

Finns det beredskap med matförråd och finns en särskild krismatsedel?
Vi har en krismatsedel som kommer att ses över utifrån ekonomisk aspekt så att ingen mat hamnar i förråd och blir "bortglömd". Tanken med krismatsedeln är att den ska vara lättplanerad i vardagen för att minska svinn i köket. Matsedeln är 1 veckas matsedel uppbyggd utifrån det befintliga kökslagret som oftast täcker minst 3 dagar, sen har vi skapat en specialmatsedel som är för resterande 4 dagar. Matsedeln ska klara av mat till ca 2500 portioner/dag.

När skulle en krismatsedel kunna bli aktuell?
Jag hoppas att den aldrig blir aktuell! Men om det skulle behövas så kan det vara utifrån stora leveransproblem från våra grossister samt om kommunen skulle utsättas för något helt extraordinärt och måltidsverksamheten skulle behöva servera fler portioner till personer än vad man vanligtvis behöver.

Tillagningsköket på Kung Karls skola

Vilka personer kan förvänta sig mat från det kommunala köket vid en kris?
Den är svår att svara på utifrån att vi inte vet vad det kan det komma för kris och vad det kan bli konsekvenser för de drabbade. Men skulle kris uppkomma så är uppsäkring planerad för de äldre, de med hemtjänst och för personer som går på försörjningsstöd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: