Publicerad

Frivilliga resursgruppen - en värdefull resurs i kommunen

Mellan den 27 september och 1 oktober är det krisberedskapsvecka i Sverige, det är en årlig nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. I samband med krisberedskapsveckan passade vi på att prata med Bo Ljungblom, ansvarig för kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, för att höra lite mer om hur de hjälper kommunen.

Hej Bo Ljungblom, ansvarig för kommunens frivilliga resursgrupp, FRG. Kan du berätta lite mer om FRG och vad ni gör?

Vad är Frivilliga resursgruppen, FRG?
Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Frivilliga resursgruppen, FRG, stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. FRG:s uppgift är att finnas till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra kriser och behov.

Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. FRG kan användas i både förebyggande och avhjälpande syfte. FRG kan snabbt bemannas och börja arbeta vid en krissituation.

Vad kan FRG hjälpa kommunen med exempelvis?
Den frivilliga resursgruppen kan träda i funktion vid händelser som kräver extraordinära insatser, som till exempel långvariga elavbrott och större översvämningar, bränder eller vattenbrist. Exempel på arbetsområden:

 • Information och kommunikation,
 • krisledning och stabsarbete,
 • medmänskligt stöd,
 • logistik och bemanning,
 • servicetjänster som evakuering, transporter och förnödenheter,
 • första hjälpen inklusive HLR, hjärt-lungräddning.

Nu är det Krisberedskapsvecka, innebär det något särskilt för FRG i Kungsör?
Tisdagen den 28 september klockan 11–15 kommer Civilförsvarsförbundet, Frivilliga resursgruppen FRG och Bilkåren stå på Stortorget i Kungsör. Välkommen att prata hemberedskap med oss då!

Vem kan vara med i en FRG?
Alla kommunmedborgare med personliga förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som FRG anlitas för kan vara med i gruppen. Ett villkor är också att man är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Vad krävs för att bli medlem i FRG?

 • Bra på att ta initiativ, ha improvisationsförmåga och vara flexibel
 • Förmedla och ta emot information
 • Ta och få kontakt med människor i kris
 • Ha bra kännedom om lokala förhållanden
 • Vara stresstålig
 • Kunna röra dig obehindrat i svår terräng

Vill du engagera dig i svensk krisberedskap?
Välkommen att kontakta Bo Ljungblom, Kungsörs Civilförsvarsförening, på
telefon 070 5368366 eller e-posta 0227.12427@telia.com

Mer fakta:
Civilförsvarsförbundet - en del av Sveriges krisberedskap. Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. De arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En del av civilförsvars-förbundets verksamhet är att planera, kvalitetssäkra och genomföra utbildningar för FRG. Civilförsvarsförbundet får medel från MSB för utbildningar av FRG medlemmar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: