Publicerad

Förvärv av fastigheten Gösen 8

Som ett led i hamnutvecklingsprojektet ämnar Kungsörs kommun förvärva fastigheten Gösen 8, med placering i hamnområdet. Förvärvet skapar möjligheter för framtiden och säkerställer att hamnen kan vara tillgänglig för medborgare och besökare.

För en tid sedan förvärvade Kungsörs kommun den gamla silon i Kungsörs hamn, med syfte att riva silon och utveckla hamnområdet. Hamnutvecklingsprojektet är nu i full gång och en framtidsdag har genomförts för att diskutera hamnens framtid och utveckling. Exakt vad som kommer att bli är ännu ej beslutat, men visionen är att göra hamnområdet till ett tillgängligt och attraktivt område för både kommuninvånare och besökare.

Under kommunstyrelsens möte måndagen den 31 maj föreslogs att förvärva grannfastigheten till silon, Gösen 8. Investeringen ses som en möjlighet för framtida utveckling av hamnen men också för att säkerställa att området fortsatt kan vara tillgängligt. Detaljplanen för Gösen 8 är nämligen klassad som industrifastighet, vilket skulle kunna innebära en verksamhet i hamnen som försvårar planerna på att tillgängliggöra hamnen för kommunens invånare och besökare.

- För att minimera en risk för tyngre industriverksamhet och i stället skapa möjligheter för framtiden vill vi förvärva fastigheten Gösen 8. Vi har dock inga planer på andra aktiviteter i huset nu än att i första hand fortsätta hyra ut till nuvarande hyresgäst, säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

Kommunstyrelsen föreslog den 31 maj att fastigheten Gösen 8 förvärvas genom Kungsörs Kommunteknik AB, med övertagande årsskiftet 2021/2022. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige den 14 juni.

 

Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: