Publicerad

Reducerat kommunfullmäktige fortsätter

Året ut fortsätter Kungsörs kommun med reducerade kommunfullmäktigesammanträden vad gäller antal ledamöter. Beslutet är fattat mot bakgrund av den coronapandemi som råder.

Antalet ledamöter på kommunfullmäktiges möten är reducerat till 17 för att möjliggöra för samtliga representerade partier att delta och fortsatt återspegla det politiska styret i Kungsör.

Mötet är offentligt och öppet för allmänheten i vanlig ordning, men det totala antalet personer är begränsat till 50 så länge regeringsbeslutet gäller.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde är den 9 november.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: