Publicerad

Reducerat kommunfullmäktige fortsätter

Året ut fortsätter Kungsörs kommun med reducerade kommunfullmäktigesammanträden vad gäller antal ledamöter. Beslutet är fattat mot bakgrund av den coronapandemi som råder.

Antalet ledamöter på kommunfullmäktiges möten är reducerat till 17 för att möjliggöra för samtliga representerade partier att delta och fortsatt återspegla det politiska styret i Kungsör.

Mötet är offentligt och öppet för allmänheten i vanlig ordning, men det totala antalet personer är begränsat till 50 så länge regeringsbeslutet gäller.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde är den 9 november.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: