Publicerad

Bäst bemötande i Sverige

I SCBs medborgarundersökning så placerar sig Kungsör i topp när det kommer till bemötande och tillgänglighet. Det är kommunens egna invånare som har fått tycka till och våra medborgare tycker att det är lätt att komma i kontakt och bemötande och service är bra. Faktiskt så bra att Kungsör placerar sig på delad förstaplats i Sverige!

SCBs medborgarundersökning är en attitydsundersökning som görs för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Under hösten 2019 skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i kommunen i åldrarna 18–84 år och svarsandelen för Kungsörs kommun blev 40 procent. I medborgarundersökningen deltog 135 av Sveriges kommuner.

Claes-Urban Boström, kommundirektör, gläds åt förstaplatsen:

- Det är oerhört viktigt att vi bemöter våra medborgare på ett bra sätt och att vi är tillgängliga, så det känns fantastiskt att våra medborgare uppfattar det så. Vi ska bemöta alla med respekt och på ett bra sätt, det har medborgare rätt att kräva av oss. Att ligga i topp i Sverige i just denna mätning har stor betydelse för oss och vi vill fortsätta förbättra oss. För ett par år sedan så startade vi ett arbete om hur viktigt det är med ett gott bemötande och det är otroligt roligt att nu se resultat.

Topplistan

Här är topp 5 i Sverige på bemötande och tillgänglighet:

1. Kungsör
1. Överkalix
3. Trosa
3. Dals-Ed
5. Boden
5. Vellinge

Medborgarundersökningens frågor om bemötande och tillgänglighet:

Hur nöjd är du med…
... hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?
... hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?
... den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun?
... möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer?

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: