Publicerad

Nuläge och framtid för räddningstjänsten i Köping, Arboga och Kungsör

Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, har ställt en förfrågan till Mälardalens Brand-och Räddningsförbund, MBR, om möjlighet att ingå i MBR:s organisation. MBR har därför utrett förutsättningarna för ett sådant samgående. Den 11 mars tas det första steget i den politiska processen då direktionen för Västra Mälardalens kommunalförbund förväntas besluta om MBR:s förslag till förändring.

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, är ett kommunalförbund där Västerås, Surahammars och Hallstahammars kommuner samverkar om gemensam räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Västra Mälardalens räddningstjänst, som i dag är en förvaltning inom Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, har ställt en förfrågan till MBR om möjlighet att ingå i MBR:S organisation. MBR har därför utrett förutsättningarna för ett sådant samgående.

Utredningen visar på fördelar med samgående

Utredningen har som syfte att beskriva lämpliga alternativ för räddningstjänsten och visar på flera fördelar med samgående så som bättre arbetsmiljö genom rätt utbildning och övning, bättre förebyggande verksamhet och tryggheten att tillhöra en erfaren organisation. Ett samgående med MBR innebär en robust räddningstjänst med 6 kommuner som tillsammans ansvarar för räddningstjänsten till 83 procent av alla invånare i Västmanlands län. Rapporten konstaterar även brister inom Västra Mälardalens räddningstjänst. MBR är övertygat om att kommunerna i Västra Mälardalen tillsammans med MBR kan bringa reda i oklarheter och brister och skapa en gemensam stark organisation med tillgång till specialistkompetenser och resurser som bättre fordon och materiel.

Den löpande verksamheten sköts redan nu av MBR

Intill dess att medlemskap i MBR är fastställt sköts den löpande verksamheten i VMKF av MBR genom ett civilrättsligt avtal. Första steget i den politiska processen till samgående mellan VMKF och MBR inleds den 11 mars då direktionen i VMKF tar beslut i frågan. Därefter skapas en förbundsordning och förutsatt att kommunfullmäktige i samtliga 6 kommuner också beslutar om samgående, så väntar formellt inträde för Köping, Arboga och Kungsör i MBR den 1 januari 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: