Publicerad

Kungsör är tryggaste kommunen i länet

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) listar landets mest trygga och säkra kommuner, hamnar Kungsör på plats 1 av 10 i Västmanlands län.

Totalt för Sverige så förbättras Kungsörs resultat med 11 placeringar till plats 60 av 288 kommuner.

Den årliga undersökningen som publiceras för tolfte året, jämför hur trygga och säkra landets kommuner är. Den bygger bland annat på statistik om hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna.

-Vi ligger riktigt bra till. Det är glädjande att vi får positivt gensvar på hur vi jobbar strukturerat med de här frågorna, säger Mikael Peterson (S) kommunalråd och ordförande i BRÅ.

I december undertecknades också en samverkansöverenskommelse och förnyade medborgarlöften mellan Polisen och Kungsörs kommun. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att ytterligare öka tryggheten och minska brottsligheten.

-Vi ser att vårt arbete ger effekt och vi fortsätter att utveckla och utöka samverkan med polisen och andra aktörer med bland annat gemensam lägesbild och täta träffar i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte, säger Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: