Publicerad

Polis och kommun i samverkan

Igår skrev kommunen och polisen under ett nytt avtal om samverkan. Målsättningen är att jobba gemensamt med lokala problembilder.

Polisen och kommunen har skrivit under ett nytt samverkansavtal.

Polisen och kommunen samverkar även 2018.

Polisen och kommunen vill tillsammans öka trafiksäkerheten i kommunen. I avtalet står det att polisen ska göra fler kontroller av bland annat hastigheten på vägarna. Kommunen ska se över trafikskyltningen på Drottninggatan.

Samtal med ungdomar

Det andra stora området för samverkan är att arbeta för att minska drogmissbruket bland ungdomar. Polisen och kommunen ska gemensamt hålla orossamtal med ungdomar som är i riskzonen.

Samverkansavtalet skrevs under av lokalpolisens områdeschef Björn Wilhelmsson och Kungsörs kommunchef Claes-Urban Boström.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: