Publicerad

Vi är nu över 8 500 invånare

Statistiska centralbyråns (SCB:s) senaste rapport visar att Kungsörs kommun nu är över 8 500 invånare. Senast det hände var år 1993.

Bild på Kungsörs tätort

SCB:s befolkningsstatistik för det
första kvartalet 2017 visar att Kungsörs kommun har 8 505 invånare. Det är en
ökning med 73 invånare sedan årsskiftet (inklusive justering).

Siffrorna visar på ett födelseöverskott på 9 personer första kvartalet och ett positivt flyttningsnetto på 57. Det var 205 personer som flyttade in till kommunen. Av dessa kom 185
från länet och resten av Sverige, och 20 från utlandet. Det var 148 personer
totalt som flyttade ut, 147 till länet och övriga Sverige, och 1 till utlandet.

Senast Kungsör hade över 8 500 invånare var år 1993, då var
vi 8 528 invånare.

Varmt välkomna alla nya Kungsörsbor!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: