Publicerad

Kungsör, Arboga och Köping ska utveckla samverkan mellan kommunerna

Nu har det första steget tagits för en fördjupad samverkan mellan Kungsör, Arboga och Köpings kommuner. Kommunerna har tecknat en avsiktsförklaring och erbjuder sig att även fungera som ett pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner.

Kungsör, Arboga och Köping samarbetar redan i dag inom flera områden. Ett exempel är Västra Mälardalens Kommunalförbund, där vi bland annat har gemensam växel, krishantering, räddningstjänst och lönehantering.

- Den samverkan vi har idag möter bara delvis dagens behov och definitivt inte framtidens, säger kommunstyrelsens ordförande Pelle Strengbom. Därför är vi politiskt överens om att ytterligare utveckla samverkan mellan våra kommuner.

- Vi ser stora fördelar med en fördjupad samverkan, fortsätter han. Vi skapar en konkurrenskraftig region för boende, företagare och besökare. Som organisation blir vi mindre sårbara, får lättare att rekrytera kompetens och våra medarbetare får större möjligheter att utvecklas.

Brev till civilministern om att bli pilotområde

Efter att sett över länsindelningen i Sverige vill civilminister Ardalan Shekarabi starta en utredning som tittar på hur kommunerna kan struktureras i framtiden. Under Almedalsveckan i Visby fick Kungsör, Arboga och Köping möjlighet att träffa Ardalan Shekarabi och berätta om de utmaningar som våra kommuner möter och om viljan att samarbeta. Det mötet resulterade i att Kungsör, Arboga och Köping nu har skickat ett brev till civilministern och erbjuder sig att bli ett så kallat pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner.

Onsdagen den 31 augusti tecknades också en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan de tre kommunerna. Även näringslivet är med i samverkan genom Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) samt Industriföreningen Västra Mälardalen.

Ett första steg mot ökad samverkan

- Vi är bara i startgroparna med det här projektet och det går inte att säga i nuläget hur det kommer att påverka våra organisationer, säger Pelle Strengbom. Men vi är övertygade om att den här utvecklingen är nödvändig för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här