Publicerad 09 november kl.11.53

Projekteringen av en ny skola kan börja

Den 8 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att ge Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) uppdraget att ta fram ett upphandlingsunderlag för byggandet av en ny 4-6 och 7-9-skola i Kungsör. Nu står det klart att byggentreprenören Peab vunnit upphandlingen och att en projektering kan inledas. Slutmål – en helt ny skola höstterminen 2017.

Den 25 september var dead-line för att lämna anbud och i torsdags gick överklaganstiden ut. Efter att ha konstaterat att inga överklaganden kommit in, så stod det alltså klart att Peab är det företag som kommunen kommer att samarbeta med genom det som kallas partnering, se länk till artikel här intill. I ett första skede gäller avtalet själva projekteringstiden.

Arbetet kommer att ske i två delar. Först kommer en helt ny skola att byggas mellan kvarvarande delar av Kung Karls skola och sporthallen. När den nya skolan är klar rivs de gamla delarna av Kung Karl. Inget beslut krävs i nuläget om fritidsgårdens framtid. Skisser över hur området kan komma att se ut finns länkade här intill.

Tidplan

Projekteringen påbörjas omgående för att kunna söka bygglov i mitten av januari. Därefter inleds detaljprojekteringen. Denna beräknas vara klar i maj. Med denna som grund ska sedan ett beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att påbörja själva investeringen. Målet är att en ny skola ska möta eleverna höstterminen 2017.

Fasadskiss 2015-11-05
Skiss över hur området kan komma att se ut 2015-11-05
Skiss över sektioner 2015-11-05

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 december 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: