Publicerad

Fortsatt mycket högt resultat när Kungsörs företagare ger kommunen betyg

Företagare i Kungsör ger kommunens service ett fortsatt mycket bra omdöme i Nöjd Kund Index (NKI) för 2023. Kungsörs kommun är på plats 35 i totalrankingen av 198 kommuner.

Flygfoto över Kungsör

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Den vanligaste kontakten företagen har med kommunen är ofta inom myndighetsutövning. Att företagen är nöjda med kommunens service är därför en grundförutsättning för ett gott företagsklimat.

– Som ny näringslivschef i kommunen så är det glädjande att se att företagarna upplever en hög servicenivå. Vi kommer aktivt att fortsätta med det viktiga utvecklingsarbetet i nära dialog med näringslivet i Kungsör, säger Alicia Johansson, näringslivschef.

Mycket hög totalbedömning för Kungsör

Kungsörs totala resultat är 80 vilket klassas som mycket högt. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom flera myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet Nöjd Kund Index (NKI).

När en kommun har ett NKI på 80 eller högre räknas resultatet som mycket högt, 70-79 bedöms som högt, 62 - 69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. Index är 100.

Nöjd Kund Index (NKI) är en analysmetod som mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service. Mätningen genomförs varje år av Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: