Publicerad

Nu kan du söka klimatpremie för lätta ellastbilar

Syftet med klimatpremie för lätta eldrivna lastbilar är att främja introduktionen av dessa fordon på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremier för lätta eldrivna lastbilar. Detta är ett nytt stöd från 2024.

Vilka kan söka premien?

Klimatpremie kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en eldriven lätt lastbil.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: