Publicerad

Länsstyrelsen informerar om pandemilagen

I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter.

I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter.

Den nya lagen omfattar olika verksamheter

Lagstiftningen omfattar följande verksamheter:

Observera att serveringslokaler omfattas av annan lagstiftning och därför inte berörs av pandemilagen.

Hos Länsstyrelsen finns mer information, samt svar på dina frågor kopplade till pandemilagen

Mer information om pandemilagens regler finns på Länsstyrelsens webbplats samt i bifogade informationsblad.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Har du frågor till Länsstyrelsen ber vi dig att i första hand skicka e-post till: pandemitillsyn.vastmanland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens handläggare, Erika Andersson och Mikael Wulff, nås även via telefonväxeln på 010-224 90 00.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: