Publicerad

Västra Mälardalen går samman för att öka rådgivning till näringslivet

Kommunerna i Köping, Arboga och Kungsör tillsammans med VIS, Västra Mälardalen i samverkan, gör nu gemensam sak och inför ytterligare åtgärder för att stötta näringslivet under den rådande situationen med coronaviruset, covid-19.

Åtgärderna har beslutats utifrån en enkät som samverkansföreningen VIS, genomförde i maj månad. I undersökning framkom det att 39 procent av de tillfrågade företagen i Västra Mälardalen har påverkats negativt av coronapandemin, vilket motsvarar cirka 1 400 företag i Köping, Arboga och Kungsör.

Tidigare har åtgärder som gymnasieluncher och hyreslättnader för företagen i regionen införts av alla tre kommunerna. Nu fortsätter arbetet och kommunerna satsar på mer rådgivning till näringslivet. Därför bjuder näringslivskontoren in till digitala dialogmöten i ämnen som företagsstöd, affärsutveckling och digitalisering. Några av de aktörer som kommer att dela med sig av sina kunskaper är bland annat Almi företagspartner AB, Nyföretagarcentrum, Företagssupporten och Samordningsförbundet för Västra Mälardalen.

Rådgivning kan vara avgörande
- Många företag har sökt hjälp och en stor del av dem som har sökt rådgivning, antingen via branschorganisation eller annan rådgivning har upplevt det som värdefullt. Vi vill nu nå ut till de företag som inte har sökt rådgivning och hjälpa dem att hitta insatser som passar deras verksamhet, säger Tobias Gillberg, näringslivschef i Arboga.

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsör, fortsätter.

- Enkäten visar också att vissa näringsidkare kan behöva hjälp med att tolka och ansöka om stöden som finns i regeringens krispaket. Vi vill hjälpa dem att tolka och hitta rätt bland stöden och även guida dem hur de exempelvis ställer om sin enskilda firma till aktiebolag, säger hon.

Gör tjänster och produkter mer tillgängliga
Ytterligare en åtgärd som vidtas är att upprätta ett gemensamt företagsregister för hela Västra Mälardalen.

- Genom att samla alla företag blir det lättare att hitta för dem som söker kompetens, produkter och tjänster lokalt. Det blir mer tillgängligt och kan därmed öka chanserna för att öka omsättningen för företagen, säger Camilla Nilsson, näringslivschef i Köpings kommun.

Nyföretagarcentrum, som drivs tillsammans av kommuner och lokala partners, genomför nu även en rundringning till företagen i Västra Mälardalen.

- Vi hoppas det kan ge företagen en puff i rätt riktning. Då det är Nyföretagarcentrum som ringer kan de dessutom få omedelbara svar från experter med erfarenhet, säger Mikael Bohman, ordförande i Västra Mälardalen i samverkan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: