Publicerad

Regeringen presenterar förslag på krispaket för jobb och omställning

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige.

Naturbild Kungsör

För att lindra konsekvenserna på arbetsmarknaden presenteras nu ett krispaket för jobb och omställning.

Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort samt i den kommande vårändringsbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Även med de kraftfulla åtgärder som vidtagits hittills för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet bedöms arbetslösheten öka kraftigt. Detta ställer krav på att arbetslöshetsförsäkringen anpassas. Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås tillfälligt sänkas både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Samtidigt föreslås att såväl taket som grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös. De sex karensdagarna föreslås också slopas tillfälligt samtidigt som a-kassorna tillförs medel för sin handläggning.

Mer aktiv arbetsmarknadspolitik

För att bättre möta en utveckling där fler bedöms bli arbetslösa föreslås ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program. Perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås förlängas med ytterligare ett år, för de som redan har det. Maxtiden för stöd till start av näringsverksamhet föreslås också förlängas från sex till tolv månader. Dessutom föreslås bidrag till kommuner för fler sommarjobb till ungdomar samt medel för gröna jobb för att möjliggöra subventionerad anställning inom främst natur- och skogsvård.

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

För att öka möjligheterna att studera på universitet och högskola föreslås antalet platser utökas. Dels föreslås en allmän utbyggnad av antalet platser, dels föreslås fler utbildningsplatser på sommarkurser samt basår för att bland annat arbetslösa ska ha möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken. Dessutom föreslås ökade medel för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor. Medel tillförs också till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den som varslas kan genom dessa kurser snabbt påbörja kunskapsinhämtning. För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN.

Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

I ett läge när arbetslösheten bedöms öka kommer det att behövas bättre möjligheter att vidareutbilda sig i hela landet. Medlen till regionalt yrkesvux föreslås öka samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen. Yrkeshögskolan föreslås förstärkas med nya platser, korta kurser och kurspaket samt olika försöksverksamheter för att fler ska kunna ta examen. Folkhögskolan föreslås byggas ut med full finansiering av staten. Dessutom föreslås förbättrade möjligheter att studera på distans, dels genom att ytterligare stöd till utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan vad gäller distanspedagogik, dels genom att göra fler distanskurser från studieförbunden tillgängliga.

Slopat fribelopp i studiemedlen

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här