Publicerad

Enkäter om vår service

Vi är nyfikna på hur du som företagare uppfattar oss. Just nu pågår två enkätundersökningar om vår service till er.

Vi vill utveckla vår service till er som driver företag i Kungsör. Därför gör vi årligen enkätundersökningar för att stämma av hur ni uppfattar oss. Svenskt Näringsliv och SBA (Stockholm Business Alliance) sammanställer enkäterna, som vi ser resultat från senare i år.

Vi är nyfikna på hur ni upplever det bemötande vi ger i bland annat vår myndighetsutövning (tillstånd, tillsyn, bygglov), och hur ni upplever dialogen med kommunens tjänstemän och politiker.

Förstås är vi tacksamma för att ni besvarar enkäterna och ni är alltid välkomna att kontakta oss med frågor och funderingar

Ida-Maria Rydberg, näringslivsutvecklare
0733610147
foretag@kungsor.se

Läs mer om Svenskt Näringslivs lokalt Företagsklimat
Läs mer om SBAs Nöjd Kund Index

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: