Publicerad

Näringslivet i Kungsör har bästa tillväxten

På bara några år har Kungsör klättrat från en blygsam sjunde plats till första plats i Västmanlands län när det gäller den kommun med bäst tillväxt 2018.

Bästa tillväxt 2018

Det är kreditupplysningsföretaget SYNA som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst.

– Vi är naturligtvis riktigt glada över utmärkelsen, men det är framför allt våra företagare som ska ha all uppmärksamhet, säger Ida-Maria Rydberg som är näringslivsutvecklare i Kungsörs kommun. Att vi har nått dit där vi är i dag är resultatet av mångas ihärdiga arbete och det är naturligtvis härligt att få svart på vitt att det lönar sig.

Kungsör med sina drygt 8 500 invånare är en snabbklättrare på listan över kommuner med Bäst Tillväxt i Västmanland. För bara några år sedan låg kommunen på en nionde plats i länet. Men sedan dess har det hänt mycket.

– Det finns fler anledningar till den positiva utvecklingen. En är naturligtvis den högkonjunktur som vi haft under många år, men det är ju något som gynnat hela Sverige. Mer avgörande för utvecklingen för vår del, tror jag, är att hela Mälardalen, där vi är en del, är en stark tillväxtregion och har varit så under lång rad av år. Det är också en utveckling som fortsätter.

– Andra saker som påverkat i positiv riktning är att vi har en lång tradition av teknikkompetens bland kommunens företag och att vi ligger bra till ur logistisk synpunkt, med två europavägar som passerar förbi liksom järnvägen. Det betyder mycket och det märker vi på de förfrågningar vi får från företag som är intresserade av att etablera sig här.

Näringslivet i Kungsör domineras till stor del av mindre och medelstora företag. Bland de större företagen finns Car-O-Liner som tillverkar riktningsutrustning till fordonsindustrins eftermarknad, som sedan levereras till plåtverkstäder runt om i världen. Ett annat framträdande företag är Strängbetong liksom Thule Möbler som i mer än 100 år framgångsrikt tillverkat inredningar och möbler till kontor och offentliga miljöer.

Ida-Maria Rydberg lyfter också fram det när samarbete som finns mellan näringslivet och kommunen som en viktig pusselbit för att näringslivet ska utvecklas i rätt riktning. Det handlar bland annat om att hitta rätt bland lagar och tillstånd som företagandet behöver ta hänsyn till, men också om att se till att det finns lokaler och mark tillgängligt för företag som vill expandera eller etablera sig i Kungsör.

– I dag arbetar vi också mycket med kompetensförsörjning som är en bromskloss för företag som vill växa. Vi har utbildningssatsningar på alla nivåer och förhoppningsvis ska det hjälpa företagen att hitta rätt personer att anställa. I kommunen har vi också en vuxenutbildning som är lyhörd och snabbfotad för företagens behov och önskemål. Den har betytt mycket, inte minst för att få personer som stått längre från arbetsmarknaden att komma ut i arbetslivet.

Ida-Maria Rydberg lyfter också fram det samarbete som Kungsör har med grannkommunerna Köping och Arboga som betydelsefullt.

– Är man en mindre kommun är det viktigt att kunna samarbete. Tillsammans kan vi ha ett bättre erbjudande som attraherar olika typer av företag, såväl tillverkningsföretag som tjänsteföretag. Det är viktigt för att vi även framöver ska vara attraktiva och ha en stark tillväxt, avslutar hon.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: