Publicerad

Prao ger dig chans att
marknadsföra din bransch

En naturlig länk mellan skola och näringsliv - praoveckorna 41 och 42

Redan 29 augusti har du chans att höra mer, välkommen till nya skolan

Från 1 juli 2018 är det åter obligatoriskt för skolan att anordna prao. Viktigt att kommunen och näringslivet har ett nära samarbete för att göra praotiden så bra som möjligt för eleverna.

Vecka 41 eller 42 - kan du ta emot en elev?

Prao möjliggör erfarenhetsutbyte mellan ungdomar, etablerade på arbetsmarknaden och företagare. Under vecka 41 och vecka 42 är det dags för årskurs 9 i Kungsör att ge sig ut på sin prao. Har ditt företag möjlighet att ta emot en elev under en av dessa veckor?

Välkommen till nya skolan 29 augusti!

Den 29 augusti kl 17.00-18.00 är du välkommen till Kungsörs nya skola, för att höra mer om vad prao innebär.

DU är en viktig förebild och inspiration

Du som företagare och entreprenör är en inspiration för kommunens ungdomar och vi hoppas att du har möjlighet att ta emot en praoelev under vecka 41 och/eller vecka 42.

Kopplingen mellan 
Skola och Näringsliv

Behovet av en närmare koppling mellan skola och arbetsliv är tydligt. Elever saknar mötesplatser med arbetslivet. Prao blir en sådan mötesplats. Under praoveckan får elevernas kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Samtidigt har flera företag ett stort behov av att anställa, men utmaningar att hitta rätt utbildad arbetskraft. Det som är gemensamt för alla branscher är att det är svårt att hitta personer med rätt egenskaper, attityd och förmågor. Dessa faktorer är utmaningar som förenar företag oavsett företagsstorlek, verksamhetsort och utbildningskrav.

Prao möjliggör för unga, och för dig som företagare

Prao ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken och hur det fungerar på en arbetsplats. Ett sätt att möjliggöra för unga att få sin första arbetslivserfarenhet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: