Publicerad

Strängbetong i projekt för minskad klimatpåverkan

Ett intensivt utvecklingsarbete pågår inom betongbranschen vilket redan resulterat i lägre klimatpåverkan, ett arbete som nu fortsätter.

Betong har en avgörande roll i att bidra till samhällsutvecklingen och förverkligandet av de behov som finns. Genom ett aktivt utvecklingsarbete har klimatpåverkan från betong hittills minskat med cirka 20 procent och i vissa fall ännu mer. Självklart är Strängbetong på tå i projektet.

Halverad klimatpåverkan inom 5 år

Målsättningen på kort sikt är att koldioxidutsläppen från betong till husbyggnation ska nå en halverad klimatpåverkan inom 5 år och klimatneutral betong inom 20-30 år.

Läs mer om Betonginitiativet här

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här