Publicerad

Kommunens nya hållbarhetspris

Vid sitt möte den 10 juni 2024 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta hållbarhetspris istället för det tidigare miljöpriset.

Hållbarhetspriset kommer att delas ut vart annat år, med start i år. Den parlamentariska kommittén för frågor rörande kultur, fritid, miljö,
jämställdhet med mera utser pristagare och priset delas ut i samband med ett
ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.

Kriterier för att få priset

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det
sociala. Kungsörs kommuns hållbarhetspris delas ut till någon som, enskilt
eller i samverkan med andra, gjort en insats som bidrar till att upprätthålla
livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående
samhälle. Den nominerade insatsen ska kopplas till minst tre av
nedanstående kriterier.
Insatsen ska:

  • fungera som ett gott exempel
  • öka kunskapen om hållbarhetsfrågor
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft
  • främja delaktighet, inkludering och livskvalitet.

Möjlighet att nominera pristagare efter sommaren

Efter sommaren kommer det vara möjligt att nominera pristagare. Vi kommer att informera på kommunens hemsida och i sociala medier samt annonsera i lokaltidning, så håll ögonen öppna!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: