Publicerad

Efterlysning: Rapportera in om du ser sjuka plantor av vattenväxten sjögull

Under juni 2023 upptäcktes att flera bestånd av sjögull i Mälaren inte såg friska ut utan börjat gulna och dö. Hur kommer det bli med sjögullen nu i sommar?

I mitten av juli förra sommaren släppte delar av döda bestånd av sjögull från botten och flöt bort i stora sjok. Att den invasiva sjögullen kanske har försvunnit på flera platser är bra, men vi vill förstå varför. Årets sjögullsinventering blir extra viktig för att se om bestånden försvunnit helt eller återkommer denna sommar.

För det behövs din hjälp! Om du ser sjuk sjögull när du är ute på sjön, skicka in bilder och position med din mobiltelefon. Dina observationer hjälper till att visa hur utbedd sjukdomen är och ger forskarna möjlighet att hämta in intressanta prover för att utreda orsaken till sjögullsdöden. Tack för din hjälp!

Skanna QR-koden med din mobil för att komma till rapporteringsverktyget

QR kod för skanning
Bild 1, en frisk sjögullsplanta.

Bild 1, en frisk sjögullsplanta. Foto: Carina Tennfors

Bild 2, en sjuk sjögullsplanta med bruna fläckar.

Bild 2, en sjuk sjögullsplanta med bruna fläckar. Foto: David Kvarnsudde

Bild 3, en sjuk angripen sjögullsplanta.

Bild 3, en sjuk angripen sjögullsplanta. Foto: Peter Olsson Scholz

Myndigheters logotyper

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: