Publicerad

Det är lätt att göra allemansrätt

Den här veckan lanseras en nationell informationskampanj allemansrätten och Kungsörs kommun kommer självklart att delta i den.

Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp och övernatta något enstaka dygn i tält nästan var som helst.

Så gör vi allemansrätt - under hela året

Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen vid olika aktiviteter, tider på året och på olika platser, är det enkelt att göra rätt. Därför kommer vi under året att påminna och informera, här på hemsidan och i sociala medier, om vilka rättigheter och skyldigheter vi har och på så sätt hoppas vi kunna bidra till möjligheterna att göra allemansrätt genom att visa hänsyn pch respekt.

Vi vill att alla kommunmedborgare och besökare ska hitta ut i Kungsörs vackra och unika natur. Naturen gör gott på många olika sätt och det är viktigt att vi tar hand om den så att kommande generationer också kan njuta av den.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: