Publicerad

All gatubelysning har bytts ut till LED: före- och efterbilder

De senaste åren har Kungsörs kommun förnyat gatubelysningen genom att byta ut den äldre högtrycksnatriumarmaturerna mot modern LED-teknologi. Nu kan du ta del av före- och efterbilder filmade med drönare från ovan.

Totalt har belysningen i 1330 armaturer bytts ut från högtrycksnatrium till LED under 2023. Den nya LED-belysningen ger ett bättre ljus och drar mindre energi. På lite mer trafikerade gator är ljusskenet vitt och på lokalgator inne i villaområden är det ett varmare ljussken. Med omställningen beräknas elförbrukningen för gatubelysningen att mer än halveras.

Drönarfilm som visar före- och efter byte till LED-belysning

Exempel, före byte till LED

Exempel, före byte till LED

Exempel, efter byte till LED

Exempel, efter byte till LED

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: