Publicerad

Förslag på Vattentjänstplan ute på samråd

Under tiden 12 februari till och med 18 mars 2024 kommer du att ha möjlighet att lämna synpunkter på kommunens förslag till Vattentjänstplan.

En vattentjänstplan är ett styrdokument som alla kommuner i Sverige ska ha efter att Lagen om allmänna vattentjänster ändrats. Planen ska beskriva kommunens långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster.

Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 18 mars 2024.

Därefter sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och planen kan komma att ändras utifrån de inkomna synpunkterna. Sedan sker en så kallad granskning av planen där det återigen finns möjlighet att lämna synpunkter innan planen slutligen antas av kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: