Publicerad

Låga PFAS-halter i Kungsörs dricksvatten

Den senaste tiden har det varit mycket fokus i media på så kallade PFAS-ämnen och att vissa kommuner inte klarar den kommande skärpningen av gränsvärden för dessa ämnen. Det gäller inte i Kungsör.

PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Kungsörs dricksvatten klarar även de kommande, skärpta gränsvärdena

Christian Roos, VA-chef, meddelar att vid den senaste mätningen som gjordes i november 2023 var halten PFAS 0,84 ng/l (nanogram per liter). Det nya gränsvärdet som gäller från år 2026 är 4 ng/l.

Så alla kungsörare kan lugnt fortsätta dricka vårt fina vatten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: