Publicerad

Skogsvård i Runna-området

Flera skogsområden i kommunen har avverkats för att ge plats åt ny, frisk skog. Skogsvård är en viktig del för hållbara friluftsområden. Nu ska skogsområdet vid Runna gallras.

Genom att gallra skapar vi också en tryggare och säkrare skogsmiljö som är viktig för att klara klimatförändringar bättre. Efter Svärmaregatan och Spinnaregatan, har vi som en säkerhetsåtgärd påbörjat att ta bort träd som befinner sig för nära tomtgränser.

Har du frågor angående avverkningen?
Kontakta arbetsledare Fredrik Lorichs på tel 0227-60 01 77.

Förstora bilden

Kartan visar området för gallringen vid Runna

I flera områden i kommunen har skogsarbete genomförts med hjälp av bidrag från Skogsstyrelsen. Det är en miljöinvestering för skötsel av natur- och kulturmarker inom landsbygdsprogrammet.

EU-stöd för landsbygdsutveckling

Skötsel av 10,4 hektar natur- och kulturmarker i Kungsör sker med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla Sveriges landsbygd. Genomförandet kan pågå till och med år 2025.

EU-logotyp

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: