Publicerad

Kungsör klättrar i miljörankingen

Nu har resultaten för årets miljöbästa kommun kommit och Kungsörs kommun klättrar några placeringar även i år.

Kungsör klättrar sex placeringar

Förra året var Kungsör på plats 70, i årets ranking hamnar vi på plats 64 och med det näst högst i länet efter Västerås.

Årets första placering i landet gick till Lund som förra året låg tvåa och därmed bytte plats med Malmö som hamnade på andraplats i år.

Fakta om miljörankingen

Syftet med rankningen är att kommunerna ska kunna mäta sig med de kommuner som är i samma kommungrupp och som har liknande förutsättningar. Fyra priskategorier utses utöver listan över samtliga kommuner. Kategorierna utgår från SKR:s kommungruppsindelning och är följande: storstäder och storstadsnära kommuner, mellanstora städer och kommuner nära mellanstor stad, mindre städer och tätorter samt landsbygdskommuner.

Rankningen består av tre delar som poängsätts

  • Aktuell Hållbarhets enkät
  • Externa data
  • Klimtdata och konsumtionsbaserade utsläpp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: