Publicerad

Ny utfart och gång- och cykelväg från Frejgatan till Kaplansgatan

Från den 3 oktober påbörjas byggnation av ny utfart och gång- och cykelväg från Frejagatan till Kaplansgatan. Arbetet beräknas vara klart under november.

Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden.

Följ väganvisning eller om möjligt välj annan väg.

Etapp 1

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 2

Så här ska det se ut när allt är klart.

Tack för visad hänsyn!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: