Publicerad

Klartecken för nytt bostadsområde i centrala Kungsör

DK Bygg och Mark vinner markanvisningstävlingen för Gjutaren 4 i Kungsör med en vision om ett nytt kvarter med varierande bostadstyper.

Innergården är planerad för att skapa gemensamma vistelseytor såvälsom privata uteplatser.

Innergården är planerad för att skapa gemensamma vistelseytor såväl som privata uteplatser.

Ritning Gjutaren 4Förstora bilden

I början av 2023 bjöd Kungsörs kommun in byggherrar till en markanvisningstävling , för att med tävlingsformens hjälp få fram de allra bästa projektet för tomten Gjutaren 4 avseende exploateringsgrad, koncept och ekonomi. Nu står det klart att vinnaren är DK Bygg och Mark.

På kommunstyrelsesammanträdet den 25 september beslutades att DK Bygg och Mark får markanvisningen för fastigheten Gjutaren 4 vid Kungsgatan i Kungsör, vilket markerar starten på ett nytt, spännande kapitel. Detaljplanearbetet kommer att inledas i samarbete med byggarna och bygger på det vinnande förslaget från den nyligen avslutade markanvisningstävlingen.

Det vinnande bidraget inlämnades i samarbete med arkitektkontoret General Architecture. I sitt tävlingsbidrag har DK Bygg och Mark presenterat en plan för ett helt nytt kvarter vid Gjutaren, med fyra olika byggnader. Förslaget består av 28-36 bostäder och 28 parkeringsplatser på en tomt som är 3 707 kvadratmeter stor. Visionen är att bygga ett kvarter som kan locka såväl kungsörbor som köpare som söker småstadens kvaliteter och närhet till allt. I det nya kvarteret kommer det finnas ett varierat utbud av lägenhetstyper, från radhus för barnfamiljer, till första bostaden för yngre köpare och rymliga lägenheter för de som sålt villan. Närheten till stationen möjliggör enkelt pendlande till såväl högskolor som regioncentra.

Nytt bostadsområde Gjutaren 4

Vy österut längs Kungsgatan.

Juryns motivering för det vinnande förslaget löd:

"Juryn anser att DK Bygg & Mark har lämnat en ansökan som visar på stor förståelse av platsen och Kungsör. På en liten yta ryms fler typer av boende, byggnader och arkitektoniska uttryckt och tilltalar på så sätt flertalet målgrupper. Bidraget visar på stor hänsyn till kultur- och närmiljön utan att bli pastischlikt. Bidraget är väl genomtänkt i alla aspekter och bedöms vara ett kvalitativt tillskott till Kungsörs stadsbild och kommer att klara av att åldras på ett utmärkt sätt. Genom parkeringslösningen där många parkeringsplatser ryms i suterrängvåning minskar antalet bilar i gaturummet vilket bidrar till en trevligare utemiljö. Bidraget utgår från bebyggelsen i omgivningen och speglar denna genom ett modernt uttryck samt en hållbar utemiljö som är vackert gestaltad i förhållande till byggnaderna. Juryn uppskattar hur hållbarhet har hanterats genom bland annat återbrukat tegel och användandet av trä. Juryn har vissa farhågor gällande ekonomi och genomförbarhet av projektet men de andra aspekterna är så väl genomtänkta att dessa överväger."

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: