Publicerad

Afrikansk svinpest i Fagersta - förbjudet att besöka zon

Afrikansk svinpest har konstaterats i prov från vildsvin i Fagersta kommun, Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

Smittad zon 2023-09-08. Karta Jordbruksverket.Förstora bilden

Smittad zon 2023-09-08. Karta Jordbruksverket.

I den smittade zonen är det inte tillåtet att röra sig utanför bilvägar. I skog och mark är det till exempel förbjudet att plocka bär och svamp, orientera och gå på skogspromenader. All typ av jakt på vilt och alla typer av skogsbruksåtgärder är också förbjudna inom zonen.

Det är mycket viktigt att följa de restriktioner som gäller inom den smittade zonen. Detta för att få stopp på smittan. Afrikansk svinpest har hög dödlighet hos svin, nästan ett hundra procent. Det kan därför få stora samhällsekonomiska konsekvenser om sjukdomen skulle spridas vidare till tamgrisbesättningar.

Krisinformation.se finns samlad information om afrikansk svinpest från myndigheter.

Vad gäller i Kungsörs kommun?
Inga restriktioner finns i nuläget. Kungsörs kommun bevakar situationen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: