Publicerad

Förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet med ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg vid ishallen, samt gör förbättrade parkeringsmöjligheter för att skapa en säkrare och mer organiserad miljö för både fotgängare och bilister.

vägarbete ishallen

I syfte att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas. Vägen kommer att skapa en länk mellan Centralvallen och den befintliga gång- och cykelvägen vid ishallen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att vara upphöjd och avskild från vägbanan med kantsten, vilket ökar tryggheten för fotgängare och cyklister. Den förbättrade anslutningen kommer att bidra till ett smidigare trafikflöde för både fordon och gångtrafikanter.

Nytt parkeringsområde

Det blir även utökade parkeringsområden. Totalt kommer 17 nya vanliga parkeringsplatser och en handikapparkering att etableras. Den nya gång- och cykelvägen, i kombination med de nya parkeringsplatserna, ger en mer strukturerad och trygg miljö.

Utöver de trafikrelaterade ändringarna kommer även estetiska förbättringar att genomföras. Dekorativa refuger i klassisk granitsten kommer att placeras i ändarna av parkeringsområdet för att skapa en attraktivare miljö. Dessutom kommer plattor och hällar i betong att läggas på delar av gång- och cykelvägen. Se markplaneringsplan nedan.

Under byggperioden kan det finnas vissa begränsningar när det gäller framkomlighet och parkering på platsen. Byggprojektet beräknas vara klart i oktober.

Ritning markarbeteFörstora bilden

Markplaneringsplan över berört område (klicka för större bild)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: