Publicerad

Kampanj startar för att minska spridningen av invasiva främmande arter

För att hindra att biologisk mångfald tar stryk av invasiva främmande arter
behöver fler lära sig känna igen arterna och förstå hur de sprids.

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när man ägnar sig åt sin fritidssysselsättning, framför allt trädgårdsarbete, fiske eller
båtliv.

För femte året i rad har Naturvårdsverket och Havs- och vatten myndigheten en informationssatsning
om invasiva främmande arter riktad till allmänheten. I år är det rekord, över 100
organisationer och myndigheter deltar, däribland Kungsörs kommun.

Årets tema är att uppmärksamma situationer där man riskerar att sprida invasiva
främmande arter och att visa vad som är rätt och fel. Informationssatsningen
pågår från maj till augusti som är högsäsong för invasiva arter.

Vad menas med en invasiv art?

En invasiva främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Det finns ett antal invasiva arter, både växter och djur, i Sverige. Några av dem finns i Kungsörs kommun och dessa arter kommer vi att uppmärksamma extra under året.

Det finns mycket man som privatperson kan göra för att minska spridningen av de här arterna och vi hoppas att du kommer att ha nytta av råden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: