Publicerad

Runnabäcken 2 är nu redo för byggnation av bostäder

Vecka 20 öppnades det nya bostadsområdet Runnabäcken 2 för byggarna som nu kan påbörja byggnation av bostäder. Efter 9 månaders arbete är den grundläggande infrastrukturen klar och det första lagret asfalt på plats.

Projektet med nytt bostadsområde vid Runnabäcken 2 har hittills gått enligt utsatt tidsplan. De nya gatorna är grundasfalterade och VA och el är installerat. Arbeten med finplanering av gata och park kvarstår, dessa arbeten kommer att fortsätta löpande i takt med att respektive tomt bebyggs.

Asfaltsläggare asfalterar vägar vid det nya bostadsområdet Runnabäcken 2.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: