Publicerad

Tallgatan avstängd för genomfartstrafik 2 maj

Tisdagen den 2 maj är Tallgatan avstängd för genomfartstrafik under pågående ledningsarbete.

Följ väganvisning eller om möjligt välj annan väg.

I nuläget är inga hushåll aktuella för avstänging av vattenleveransen.

Skulle det visa sig när dom öppnar gatan att några kommer att bli drabbade av avbrott i vattenleveransen, kommer berörda att bli meddelade.

Fastighetsägarna i aktuellt område kommer att ha tillgång till sina fastigheter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: