Publicerad

Skyddsjakt på vildsvin

En jaktvårdsförening i Kungsörs kommun är tilldelad tillgång till all kommunal mark, för skyddsjakt på vildsvin. Skyddsjakt påbörjas när polisen ger klartecken då det krävs polistillstånd för jakt inom detaljplanelagt område. Skyddsjakt planeras i flera områden i kommunen, med Skillingeområdet som första prioritering.

Skyddsjakten genomförs för att förhindra skador orsakade av vildsvin och värna människors hälsa och säkerhet. För att mota ut vildsvin från tätbebyggda områden kommer ljudkanoner att användas nattetid, då vildsvin är aktiva. Det innebär kraftiga, höga smällande ljud under 2–3 timmar när ljudkanonerna används. Ljudkanon kan bara användas under korta perioder för att undgå att vildsvinen vänjer sig vid ljudet. Ljuden kan uppfattas som störande.

Kommunen kommer också att sätta ut radioapparater i områden där vi vet att vildsvin sover dagtid. Med hög radiovolym försöker vi på så sätt att störa deras vanor och eventuellt få dem att lämna eller flytta till andra områden.

I god tid inför användning av ljudkanoner och avskjutning kommer meddelande gå ut via SMS till boende i aktuellt område. En rekommendation är att tillfälligt flytta på ljudkänsliga husdjur.

Kommunen välkomnar tips från allmänheten

Vilka områden som blir aktuella för skyddsjakt beror på hur vildsvinen förflyttar sig. För att kartlägga hur vildsvin rör sig i kommunen välkomnar vi tips från allmänheten via kommunens app ”Tipsa & Fixa” eller via webben. Välj kategori ”Vildsvin” och markera på kartan var och när vildsvin har observerats.

SMS till boende i berörda områden

Alla i berörda områden med mobilabonnemang kopplat till sin fasta adress kommer att bli meddelade via SMS (alternativt uppläst röstmeddelande på din fasta telefon). Har du ett nummer som inte är kopplat till en adress i kommunen och vill få meddelanden från oss, så kan du själv registrera dig på webben. Du kan också kontrollera att ditt nummer är registrerat för SMS-utskick.

Vidare information kommer att meddelas löpande på kungsor.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: