Publicerad

Vi tar upp sand och sopar våra gator i Kungsör och Valskog efter påsk, vecka 15

Den stora sandupptagningen på våra gator påbörjas efter påsk, vecka 15

Vårsopning kring centrum och på gång- och cykelbanor gör vi med våra egna små sopmaskiner.

Villagator och vägar sopas i två omgångar. Först sker sandupptagning och därefter finsopning. Från grovsopning till att finsopningen är klar, kan det ta cirka en månad.

Ansvaret för att sopa och ta bort sand från trottoar eller ytan närmast tomtgräns är fastighetsägarens ansvar.

Om sanden inte tagits upp på din gata kan du sopa ut grus och sand från trottoaren eller ytan närmast tomtgräns på gatan. Då tar kommunen bort sanden när gatan sopas.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: