Publicerad

Felanmäl skräpiga återvinningsstationer för förpackningar

Medborgare hör återkommande av sig till kommunen om skräpiga återvinningsstationer. Här är infomration om vad som får slängas vid återvinningsstationerna och hur du gör om du vill anmäla nedskräpning vid en återvinningsstation.

Skräpplockarkväll Runnabäcken nedskräpning foto Jesper Söderberg

Det är Förpackningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna, där hushåll får lämna sina förpackningar. Det är inte tillåtet att ställa avfall utanför containrarna även om de skulle vara fulla. Hushållsavfall, grovavfall, kemikalier etcetera får inte lämnas vid återvinningsstationerna. Ibland finns också behållare för insamling av batterier och kläder. Dessa behållare ansvarar inte Förpackningsinsamlingen för.

Det finns fem återvinningsstationer på olika platser i kommunen:

  • Runnavägen
  • Torsgatan
  • Malmbergavägen
  • Valskog
  • Hornsgatan

På Förpackningsinsamlingens
återvinningsstationer får du lämna endast förpackningar gjorda av:

  • Metall
  • Plast
  • Papper
  • Kartong
  • Glas

Mer information och felanmälan
Vid problem med överfulla containers eller nedskräpning på återvinningsstationen kan du enkelt göra en felanmälan direkt till Förpackningsinsamlingen på deras webbplats. Du anger vilken station det gäller och om det är tömning eller städning som behövs. Dessutom kan du hitta uppgift om när en viss återvinningsstation senast tömdes och beräknas tömmas igen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: