Publicerad

All gatubelysning byts ut till LED

En tredjedel av kommunens gatubelysning består idag av LED-belysning. Under december påbörjar vi utbyte av belysningen i resterande armaturer, från högtrycksnatrium till LED. I februari 2023 beräknas all gatubelysning på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar vara utbytt till LED

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beviljat investering för att byta ut gatubelysning till LED, förslaget var då satt till en 10-årsperiod. Med tanke på att vi alla behöver hjälpas åt att spara in kostnader för el så tidigareläggs utbytestakten och genomförs nu i slutet av 2022 och början av 2023. Elförbrukningen för gatubelysningen beräknas efter genomfört utbyte att mer än halveras.

Totalt ska belysningen i 1330 armaturer bytas ut från högtrycksnatrium till LED. Den nya LED-belysningen kommer att ge ett bättre ljus och dra mindre energi. På lite mer trafikerade gator kommer ljusskenet att vara vitt och på lokalgator inne i villaområden kommer ett varmare ljussken att användas.

Utbytet i armaturer kommer att ske med skylift, vilket tidvis kan innebära begränsad framkomlighet där arbetet pågår. Värna om de som arbetar med utbyte av belysningen och passera med försiktighet

Gatubelysning

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: