Publicerad

Gångbro längs Runnabäcken stängs av

Den långa gångbro som löper längs Kungsringen och Runnabäcken har spärrats av tills vidare, av säkerhetsskäl. Fotgängare hänvisas till den nya gång- och cykelbanan på andra sidan Kungsringen.

Gångbro längs Kungsringen

Gångbro längs Kungsringen

Gångbron har börjat svikta och bedöms därför inte vara tillräckligt säker. Detta orsakas av erosion från bäcken och tryck från vägen.

- Vi har tagit in konsulthjälp för att inspektera brons konstruktion och se vilka lösningar som är möjliga, säger Julia Löndal Jonsson som är kommunekolog och ansvarar för Kungsörsleden.

Under tiden hänvisas gående till den nya gång-och cykelbanan längs Kungsringen. Omdragningen är utmarkerad.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: