Publicerad

Återkoppling efter genomförd trygghetsdialog i Kungsör

För andra gången under 2022 genomförde Kungsörs kommun och den lokala Polisen en trygghetsdialog för invånare i kommunen. Denna gång skedde dialogen på torget utanför Coop, den 19 oktober. Kommunpolis Erik Björklund och kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén fanns på plats som representanter för respektive organisation.

Syftet med trygghetsdialogen var att fånga upp platser, områden eller problembilder som upplevs otrygga utifrån medborgare, samt att föra dialog om åtgärder för att om möjligt bygga bort dessa otryggheter. Syftet med dialogträffen var även att få möjlighet att informera om hur kommunen och Polisen sedan några år tillbaka arbetar aktivt i samverkan med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Totalt var det ca 30 personer som dialog fördes med och som kunde framföra sina synpunkter samt att lyssna in vad funktionerna på plats hade att informera om. Stort tack för ert engagemang och att ni tog er tid för dialog!

Trygg i Kungsör

I merparten av dialogerna uppgav personer att man upplever Kungsör som en väldigt trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Det som skapar en viss otrygghet hos vissa personer handlade mycket om det rådande läget runt om på vissa platser och orter i Sverige, med bland annat skjutningar. Detta är så klart något som även påverkar trygghetskänslan i Kungsör men där vi inte är i närheten av den typen av händelser i kommunen.
Kommunpolisen informerar om att Kungsör under några år haft en bra minskning av antalet anmälda brott, och då från en redan låg nivå.
Man ska kunna känna sig trygg i Kungsör!

Synpunkter kring trafik, belysning och växtlighet

Flera personer hade synpunkter kring trafik och då specifikt kring buskörning och höga hastigheter inne i tätorten. Vissa platser, vägsträckor och tidpunkter antecknades och som det i samverkan mellan Polisen, kommunen och KKTAB kommer att arbetas vidare med.

Det lämnades även synpunkter på bristande belysning och växtlighet som skymde belysning på en del gångbanor. Detta är något som förs vidare till KKTAB för att titta vidare på. Personerna rekommenderades att lämna denna typ av synpunkter eller felanmäla via kommunens hemsida. Ett annat smidigt sätt att felanmäla till kommunen är att ladda ner appen Tipsa&Fixa och där göra sin anmälan.

Återigen en lyckad dialogträff som var mycket givande och lärorik. Kommunen och Polisen kommer att försöka genomföra fler dialogträffar med fokus på trygghet och säkerhet framöver.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: