Publicerad

Ny T-brygga vid Skillingeudd till sommaren 2023

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska bryggan vid Skillingeudd bytas ut till sommaren 2023. Dagens uttjänta brygga kommer därför att monteras ned under hösten.

T-bryggan vid Skillingeudd är ett karaktäristiskt landmärke för Kungsör. Bryggan som kom på plats 1996 har förgyllt många dagar vid Mälaren genom åren, men nu har tidens tand satt sina spår och i oktober/november påbörjas nedmontering av bryggan. Arbetet beräknas pågå under en vecka och bortforsling från Skillinge kommer ske delvis landvägen på lastbil och delvis på pråm via vattenvägen.

Installation av ny brygga påbörjas under våren, så snart väder tillåter. Den nya bryggan blir i betong för att säkerställa en hållbar livslängd på 30-40 år. Storlek och form blir i stort sett densamma som tidigare. Till badsäsongen 2023 ska den nya T-bryggan stå klar och locka till nya bad, brygghäng och skapande av nya härliga minnen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: