Publicerad

Första spadtag för nytt bostadskvarter vid Runnabäcken 2

Under vecka 35 togs det första officiella spadtaget för det nya familjevänliga kvarteret Runnabäcken 2. Till våren 2023 ska infrastrukturen stå klar för vidare byggnation av bostäder.

Kommundirektör Claes-Urban Boström, näringslivschef Ida-Maria Rydberg och kommunalråd Mikael Peterson (S) i ett första gemensamt spadtag för nya kvarteret Runnabäcken 2.

Hösten 2022 påbörjas arbetet med infrastruktur vid Runnabäcken 2. En vacker sensommardag togs det första symboliska spadtaget med gemensamma krafter av kommunalråd Mikael Peterson (S), näringslivschef Ida-Maria Rydberg och kommundirektör Claes-Urban Boström.

Arbetet med infrastruktur görs i egen regi av kommunens bolag Kungsörs KommunTeknik som kommer bygga nya gator, anlägga grönytor och se till att det dras VA och el. Det nya kvarteret kommer få en huvudgata in från Kungsringen, från huvudgatan kommer sedan två rundslingor att utgöra gatorna i det nya bostadsområdet.

Till våren 2023 ska infrastrukturen för det nya familjevänliga kvarteret stå klar för vidare byggnation av bostäder. I planeringen för Runnabäcken 2 finns cirka 100 bostäder i olika boendeformer såsom radhus, parhus och fristående hus.

Runnabäcken 2 är en fortsättning på Runnabäcken 1, här påbörjas byggnation av infrastruktur och planeras för cirka 100 nya bostäder.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: