Publicerad

Gör en insats för miljön och tvätta bilen på en biltvätt

Hur och var du tvättar din bil kan ha en stor påverkan på miljön.

Bil Kungsörs kommun

Om du tvättar din bil på asfalterad eller stenlagd mark rinner det smutsiga vattnet, som kan innehålla skadliga kemikalier och tungmetaller, helt orenat ner i närmaste dagvattenbrunn (gatubrunn) eller dike. Eftersom vattnet från brunnarna inte är kopplade till något reningsverk hamnar det orenade vattnet till slut i Mälaren – samma sjö som vi badar i och som många kommuner tar sitt dricksvatten från.

En bil samlar på sig damm från stadsluft och vägar vilket innehåller många olika föroreningar och tungmetaller som följer med tvättvattnet när du sedan rengör bilen.

Använd en biltvätt och tänk på vilka rengörings- och bilvårdsmedel du använder.

Var rädd om vårt gemensamma vatten och tvätta därför bara bilen i en biltvätt. De har reningssystem och tillstånd att hantera de föroreningar som hamnar i tvättvattnet.

Logotype Globala målen

 

Genom att tänka på hur du tvättar bilen bidrar du till Agenda 2030-målet om rent vatten och sanitet för alla.

Lär dig mer om de globala målen i Agenda 2030


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: