Publicerad

Små skräpplockare gör stor insats för miljön

Under våren har flera av kommunens förskolor jobbat lite extra med temat Skräp genom att deltaga i den nationella kampanjen "Skräpplockardagarna" som anordnas årligen av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Skräpplockning 2022

Barn har ett genuint intresse av att lära och är måna om att göra rätt. I Kungsör vill vi ta tillvara på barnens entusiasm och skapa en tidig medvetenhet och ett intresse för vår miljö och för ett hållbart samhälle. Genom att barnen får kunskap om t.ex. källsortering och vatten skapar vi medvetna och engagerade ”miljöhjältar” som blir ambassadörer hemma hos sig och sin familj.

I Kungsörs kommun har följande förskolor deltagit på olika sätt i skräpplockardagarna:

  • Kinnekulle förskola
  • Kungsladugårdens förskola
  • Skogsuddens förskola
  • Björklidens förskola
  • Malmberga förskola

Sammantaget handlar det om flera hundra barn som lärt sig mer om skräp och hur det ska hanteras. Det bådar gott inför framtiden!

Skräpplockardagarna handlar om så mycket mer än att bara plocka skräp

Ihopsamlat skräp

Skräpplockardagarna handlar om så mycket mer än att bara plocka skräp, det handlar om att på enkla och roliga sätt undervisa barnen om hur man ska hantera skräp och helst se till att det inte uppkommer skräp alls.

Arbetet knyter an till en rad olika mål i läroplanen bland andra:

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • fantasi och föreställningsförmåga,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Skräpplockning 2022 Skogsudden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: