Publicerad

Så här arbetar kost och städ med miljöfrågor inom Kungsörs kommun

Kungsör är en miljökommun som gör stora framsteg i miljöfrågor. I samband med världsmiljöveckan passade vi på att höra med kost- och städenheterna, hur de arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Serviceenheten i Kungsörs kommun, är en organisation för kost och städ som jobbar aktivt i vardagen med de globala målen Agenda 2030. För att lyckas, anser de att det är viktigt att jobba förenklat och inte krångla till det i onödan. Att de två enheterna för kost- och städ jobbar inspirerande som ett team tillsammans, har också varit betydelsefullt. Visionen är att alltid jobba utvecklande och ta lärdom av andra för att bli ännu bättre.

– Miljöfrågor berör oss alla och diskussioner kring miljö finns överallt och inte bara på jobbet. Att jobba miljövänligt är framtiden. Det vi gör idag, är investering i framtiden, säger de.

På vilket sätt arbetar ni med miljö och hållbarhet?

Felipe Rivera, kostchef:
– Ett exempel på hur vi fått bättre kontroll på matsvinnet är att kostenheten numera jobbar med skolornas/förskolornas digitala frånvarosystem. Genom att få vetskap om frånvaro kan tillagningsköket Kung Karl planera bättre och därmed minska matsvinnet när mat ska skickas till våra enheter/kunder. Mottagningsköken jobbar sedan med att ta vara på matsvinnet och gör alternativrätter av maten, bakar något av resterna till mellanmål. Exempelvis om köken får köttfärssås över från gårdagens lunch, så gör de kanske pizzabullar till dagens mellanmål. Att planera så här, är att jobba modernt och hållbart. Vi har duktiga kockar som värnar råvaran och det är ett sätt att visa stolthet och vara stolt över sitt yrke. Vi serverar också alltid ett vegetariskt alternativ på skoldagarna, som är ett annat exempel på vad vi gör för att hjälpa till att öka biologisk mångfald genom minskade utsläpp av klimatgaser. I framtiden är tanken inom kostenheten att vi ska klimatberäkna våra recept och få fram en handlingsplan kring matsvinn för kommunen som helhet.

Charlotta Fuchs, städchef:
– Idag har de flesta av oss ett miljötänk i allt vi gör, detta gäller även inom städning. Lokalvårdsenheten i Kungsör har gjort stora framsteg, framför allt när det gäller att arbeta säkert, miljöanpassat och ha ett kostnadseffektivt rengörings- och lokalvårdsarbete. Lokalvårdsarbetet sker med regelmässig städning; torra städmetoder kombinerat med avfläckning samt fuktmoppning. Enheten arbetar utifrån en gemensam städteknik innefattande kemiska produkter, dukar, moppar, städmaskiner och annan relevant utrustning.
Lokalvårdsenheten arbetar för att undvika kemiska produkter, men när de behövs så används miljömärkta produkter. Genom att rengöra mikrofibermopparna på rätt sätt, så ökar deras livslängd och kan användas flera gånger. Att städa modernt skapar effektiviseringar samt ger miljö- och ekonomisk vinst genom minskning av kemiska produkter. Vi har minskat inköp av kemiska produkter med cirka 75 procent sedan Serviceenhetens organisation bildades 2020, vilket i sig bidrar till att minska miljöbelastningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: