Publicerad

Jägaråsen och granbarkborren

Jägaråsens naturreservat en oas för väldigt många Kungsörare och besökare. Just nu blommar här vitsippor och blåsippor.

Skylt granbarkborre

I samarbete med länsstyrelsen har vi en ny besöksparkering till Jägaråsens naturreservat och som också kan användas om man vill vandra Kungsörsleden och cykla våra leder.

På Jägaråsen har många granar dött på grund av angrepp från Granbarkborren.

Länsstyrelsen har sågat ner en del träd av säkerhetsskäl, men det finns fortfarande ”döda” träd kvar i skogen.

Så vi vill rikta en vädjan till er som vistas i vårt kära naturreservat att var försiktig och gå inte nära döda träd, särskilt inte när det blåser.

Död ved är en bristvara i brukade skogar, så här i naturreservatet låter man det ligga som boplats och mat åt skogens invånare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: